Rettidig omsorg

udsatte brn

 

Generelt
Titel Rettidig omsorg - 16 temafilm om underretning for faggrupper, der arbejder med børn
Ophav og bidragydere fotograf: René Nørballe Olsen
forfatter: Hans Bülow
forfatter: Helen Bülow
anden bidragyder: Andreas Hansen
udgiver: Børnerådet
Registreret af Batavia Media ApS
Online materiale
rettidig-omsorg 
Ukendt størrelse
http://www.boerneraadet.dk/rettidig-omsorg 
Beskrivelse Disse film indeholder en række fortællinger og refleksioner. Først fra fire unge, der selv har oplevet at have brug for hjælp under deres opvækst. Derefter fra forskellige fagprofessionelle, der alle i kraft af deres arbejde er i kontakt med børn og har gjort sig tanker om og erfaringer med at handle i forhold til børns signaler om mistrivsel. Filmenes ærinde er ikke at undervise i lovgivning. De inspirerer derimod til, at alle fagprofessionelle løbende taler om, hvordan de hver for sig og sammen kan få øje på, høre og handle i forhold til børn, der udviser tegn på mistrivsel eller børn, som beretter om overgreb og svigt. Alle der arbejder professionelt med børn og unge har en skærpet underretningspligt – en pligt til at underrette de sociale myndigheder. Alle der arbejder professionelt med børn og unge har en skærpet underretningspligt – en pligt til at underrette de sociale myndigheder. Det skal de, når de oplever, at børn og unge har behov for særlig støtte eller har været udsat for vold eller andre overgreb. Og alle fagprofessionelle har et medansvar for, at børn og unge trives og udvikler sig optimalt. De seneste års medieomtale af voldsomme sager om årelange overgreb har skabt fornyet opmærksomhed på området. De har med al ønskelig tydelighed vist, at der fortsat er brug for at skærpe den indsats, der ydes - både før, under og efter en underretning. Fokus i de fleste af de omtalte sager har været den indsats, som de sociale myndigheder har ydet i sagerne. Disse film har et andet fokus – nemlig på den indsats, som ydes i børns nære hverdagsmiljø. Det er den lokale indsats i skolen eller i fritidsinstitutionen, i sundhedsplejen og hos tandplejen. Det er i samarbejdet med forældrene og med de sociale myndigheder. Det handler om at se og høre børnenes signaler, om at lytte aktivt og involverende, om at sætte ind tidligt og konsekvent. Det er i hverdagsmiljøet barnet kan finde den tryghed og tillid, som er forudsætning for at tale om de allersværeste oplevelser og det er i hverdagsmiljøet signalerne på mistrivsel hurtigst kan opfanges og omsættes til handling.
Emne omsorgssvigt
underretninger
trivsel
socialt arbejde
Dato for offentliggørelse 2014-12-03
Undervisningsinformation
Læringsområde Korte videregående uddannelser, Mellemlange videregående uddannelser
Slutbrugere Elev/kursist/studerende
Underviser
Indholdstype AV-materiale
Læringsmål
 • Korte videregående uddannelser
  • Sundhedsuddannelser
   • Klinisk tandtekniker
   • Tandplejer
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
   • Den frie lærerskole
   • Folkeskolelærer
   • Pædagog
  • Social- og Sundhedsuddannelser
   • Sygeplejerske
Brugsrettigheder i forbindelse med undervisning
Gratis-materiale Nej
Viderebearbejdelse tilladt Nej
Teknik
Go to top