SPROGLABORATORIET

I sproglaboratoriet kan du høre eksempler på tre af de nordiske sprog: norsk, svensk og dansk. Her i rummet er der en gruppe børn og voksne fra Norge, Sverige og Danmark. De vil gerne kommunikere med hinanden, men de har et problem: de har svært ved at forstå hinanden. Selvom de skandinaviske sprog minder om hinanden og har en del ord til fælles, så udtales de fleste ord forskelligt fra sprog til sprog.

Det skal du gøre:
Afspil lydfilerne og lyt til hver enkelt. Hvordan vil du beskrive forskellene på norsk og svensk udtale? Hvor mange ord i de norske og svenske sætninger kan du forstå?

På løsningsarket (udleveres af læreren) skriver du, hvilke personer, der taler dansk, norsk og svensk. Forbind de sætninger, som betyder det samme på de tre sprog. Forbind de ord på norsk og svensk, som har samme betydning. Lyt igen – er der flere ord i sætningerne, som du kan forstå nu? Forklar hvad der gør, at du kan forstå ordene nu.