Til lærerenVelkommen til undervisningssitet Nordiske Huse.Nordiske huse er et 2D digitalt læringsunivers til faget dansk, hvor elever i 7-9. klasse kan arbejde med temaer fra det nordiske kulturfællesskab.

Det overordnede tema er nutidens storbyliv i et ungeperspektiv. Hjemmesidens indhold er primært struktureret omkring to storbyer – Norges hovedstad Oslo og Sveriges næststørste by Göteborg. I et par korte film bliver Oslo og Göteborg præsenteret af unge norske og svenske guider på henholdsvis norsk og svensk.

Materialet giver eleverne et basalt kendskab til ligheder og forskelle mellem kulturerne og demonstrerer, at de sproglige forskelle ikke er barrierer for at udforske norsk og svensk kultur eller selv at kommunikere med norske og svenske unge.

Hjemmesidens struktur og navigation

Velkomstsiden placerer de tre lande Danmark, Norge og Sverige geografisk. Herfra kan man vælge indgangen til Oslo, til Göteborg eller til det fællesnordiske emne Nordic Noir.

Indgangen til Oslo fører til startsiden for Oslo/Norge med en tegnet skyline med flere af Oslos vartegn. Rundt omkring i den tegnede by er der skjulte indgange til fire rum med informationer om landet. De aktive felter, som fører til rummene, er usynlige indtil eleven fører musen over feltet.

Når eleven er færdig med at udforske rummet og løse de tilknyttede opgaver, kan hun klikke sig tilbage til enten Oslo, Göteborg eller Nordic Noir og derfra til velkomstsiden. Navigationsstrukturen og opbygningen er den samme for Göteborg.

De fire rum eller undersider er ”Galleriet”, ”Biblioteket”, ”Turistkontoret” og ”Sproglaboratoriet”. Rummene indeholder informationer eller fortællinger og opgaver. Informationen/fortællingen formidles gennem forskellige medier som film, lydfiler, tekster og fotos.

Indhold og opgaver

Alle film er uden undertekster og det er et bevidst valg. Det er korte film med et forholdsvis let forståeligt norsk/svensk, hvor billedsiden understøtter det talte sprog.

Til indholdet er knyttet opgaver, hvoraf to er fælles for det norske og svenske område: sproglaboratoriet og Nordic Noir. Opgaverne består af lytte- og forståelsesøvelser, indsamling af viden fra film og tekster til at besvare spørgsmål om de to lande, en selvstændig præsentationsopgave og en selvstændig, kreativ opgave inden for genren Nordic Noir.

Brug af materialet

Materialet kan tilgås på flere forskellige måder og differentieres efter den enkelte elev. De fleste af opgaverne kan løses individuelt/ i grupper eller fælles i klassen. Læreren kan vælge at plukke i materialet og udvælge enkelte opgaver eller gå systematisk frem med det enkelte land eller det tværnordiske emne Nordic Det er også muligt at koncentrere sig om Turistkontoret for de to lande og sammen i klassen besvare så mange af opgavespørgsmålene som muligt.

Hent PDF med opgaveløbHent PDF med sprogopgave


Tilbage til forsiden