Du har et valg

 

duharetvalg

 

Link til filmene

Generelt
Titel Du har et valg
Ophav og bidragydere forfatter: Helene Egelund
forfatter: Hans Bulow
Registreret af Batavia Media ApS
Udgivelsesdato 1. november 2012
Online materiale
3 fiktionsfilm: 

Tyveri: http://vimeo.com/51599350  

Hæleri: http://vimeo.com/51597373  

Hærværk: http://vimeo.com/51597372  

Dokumentarfilm: 

Anholdelse og dom: http://vimeo.com/51628690  

Fængsling: http://vimeo.com/51628689  

Stians histore 1: Om at overskride grænser: http://vimeo.com/51634918  

Stians historie 2: Vejen ud af kriminalitet: http://vimeo.com/51629770
Beskrivelse Denne DVD indeholder en række film og et hæfte, der tilsammen kan bruges i en tidlig forebyggende indsats for at undgå, at børn og unge havner i kriminalitet. Filmene er rettet mod børn i 11-12 års alderen. DVDen indeholder i alt seks forskellige film: • tre fiktionsfilm sætter emner til debat (hærværk, tyveri og hæleri) • tre dokumentarfilm om konsekvenser af kriminalitet (fængsel, anholdelse og dog samt interview med ex-kriminel). Hæftet er rettet mod både folkeskolelærere og medarbejdere i boligselskabernes boligsociale arbejde. Filmene kan bruges som oplæg til en efterfølgende debat i klassen eller i gruppen. Målet er, at børnene får redskaber, så de ved hvad der er rigtigt og hvad der er forkert.
Emne Kriminalitet, tyveri, hæleri, hærværk, forbrydelser
Dato for offentliggørelse 2012-10-19
Omfang 40 minutter
Undervisningsinformation
Læringsområde Grundskole
Klassetrin/ niveau 4.-6. kl.
Slutbrugere Elev/kursist/studerende
Underviser
Indholdstype AV-materiale
Kommentar til brug af undervisningstid Filmene kan med fordel tages op i dansk og kristendomskundskab eller i et tværfagligt samarbejde, da de på flere punkter dækker trinmålene for begge fag. Især følgende trinmål efter 6. klasse kan være aktuelle: Dansk • bruge sproget til kommunikation, argumentation, problemløsning og formidling af viden • kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog og kunne karakterisere dem • forklare samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation • karakterisere og kunne anvende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion • fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra både oplevelse og analyse • finde og forholde sig til udtryk for værdier i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer • udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form Kristendomskundskab • udtrykke sig om almene tilværelsesspørgsmål med bevidst brug af faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler • give eksempler på sammenhænge mellem værdier, normer og adfærd • udtrykke sig om, hvad det vil sige at være menneske, samt hvilken betydning tro kan have for livsopfattelsen. I dramaundervisningen I stedet for at se filmene kan det være effektfuldt at lade eleverne spille scenerne som teater.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 3. - 4. klasse
     • Kommunikation
      • Krop og drama
       • Eleven kan forstå eget og andres kropssprog
      • Sprog og kultur
       • Eleven kan undersøge eget og andres sprog og sproglige baggrund
   • Dansk som andetsprog - supplerende
    • 3. - 5. klasse
   • Kristendomskundskab
    • 1. - 3. klasse
     • Livsfilosofi og etik
      • Etik
       • Eleven har viden om grundlæggende etiske problemstillinger
Brugsrettigheder i forbindelse med undervisning
Gratis-materiale Ja
Viderebearbejdelse tilladt Nej
Teknik
Go to top